Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. MondoBAL S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Craiova, str. Constantin Severeanu numarul 4, număr de ordine în registrul comerţului J16/2386/2007, cod unic de înregistrare RO 22924029, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

S.C. MondoBAL S.R.L., in calitate de autor, proprietar, administrator al Siteurilor din Grupul Valahiagarden (denumite în continuare Siteuri), respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site.

Modalităţi de colectare a datelor cu caracter personal

1. Direct de la dumneavoastră, prin completarea formularelor de contact sau prin email, telefon sau alte aplicații (de exemplu: Whatsapp, Facebook Messenger).

2. Prin intermediul unor aplicaţii ce fac legatura dintre S.C. MondoBAL S.R.L. şi site-urile unor terţi. În aceste cazuri, relaţia dumneavoastră cu terţii este guvernată de termenii contractuali şi politica de confidenţialitate ai terţilor în cauză.

Tipuri de date colectate

Prin intermediul formularului de înregistrare dar şi prin accesarea de către dumneavoastră a S.C. MondoBAL S.R.L. prin intermediul unor terţe aplicaţii, S.C. MondoBAL S.R.L. poate colecta urmatoarele date (nelimitativ): nume de utilizator, nume şi prenume, număr de telefon, localitate, data naşterii, email, sex, fotografie.

S.C. MONDOBAL S.R.L. NU va folosi niciodată numărul de telefon furnizat de dumneavoastră în campanii de comunicare prin SMS sau orice alte activităţi prin care aţi putea primi mesaje SMS nesolicitate.

Numărul de telefon este necesar strict în scopul de a verifica validitatea cererii dumneavoastră de a beneficia de un cont S.C. MondoBAL S.R.L.

De asemenea putem stoca detalii privind vizitarea de către dumneavoastră a Siteurilor, inclusiv, însă fără a se limita la date de trafic, de locaţie sau alte date de comunicaţii sau date privind resursele S.C. MondoBAL S.R.L. pe care le accesaţi.

Prin completarea formularului privind înregistrarea ca membru S.C. MondoBAL S.R.L. şi accesarea butoanelor -,,Înregistrează-te” sau prin conectarea S.C. MondoBAL S.R.L. cu profilul dumneavoastră de pe siteuri ale terţilor, vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii S.C. MONDOBAL S.R.L. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în scopurile menţionate mai jos.

Folosinta Vom folosi informatiile personale numai in scopul livrarii. Acestea vor fi communicate si serviciului de curierat pentru transport.

Securitate online Valahia Garden foloseste o aplicatie de comert care ofera securitate a contului, datelor si comenzii dumneavoastra. Se emite un certificate de securitate SSL care cripteaza datele personale.

Lasă un răspuns